Hyppää sisältöön

Simulointi

Helpotamme investoinnin kannattavuuslaskentaa virtuaalisesti toimivalla 3D-mallilla.

Simuloinnissa luodaan virtuaalinen 3D-malli suunnitteilla olevasta tuotantosolusta ja sen toiminnasta. Simuloinnilla varmistetaan robotisoitavan kohteen suunnitelman toimivuus ja mahdolliset pullonkaulat. Teemme tarkan arvion robotisoitavan tuotantosolun tahtiajasta ja helpotamme näin investoinnin kannattavuuden laskentaa.

Simuloinnin avulla voidaan myös valita tuotantosolussa käytettävät komponentit optimaalisesti jo suunnitteluvaiheessa. Näin vältytään kalliilta mekaanisilta muutoksilta projektin toteutusvaiheessa. Tuotantolinjan optimointi tietokoneen ruudulla on huomattavasti taloudellisempi vaihtoehto kuin muutostöiden tekeminen varsinaisen käyttöönoton aikana.

Roboco toteuttaa simuloinnit ABB RobotStudio -ohjelmistolla.

Search