Hyppää sisältöön

Käyttöönotto

Robotille siirretään ohjelmoitu sovellusohjelma ja se optimoidaan tuotantokäyttöön. Käyttöönotossa robotti liitetään myös tarvittaviin ulkoisiin laitteisiin ja esimerkiksi tuotannonohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmiin.

Käyttöönotossa robotti valmistellaan tuotantokäyttöön. Käyttöönotto sisältää mm. tehdasasetusten muokkaamisen robottijärjestelmän vaatimusten mukaisiksi ja robotin liittämisen ulkoisiin laitteisiin, kuten I/O- ja näköjärjestelmiin, sekä tuotannonohjaus- tai tiedonkeruujärjestelmiin. Käyttöönotossa robotille siirretään ohjelmoitu sovellusohjelma ja optimoidaan se parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Roboco suorittaa robottien käyttöönoton nopeasti ja tehokkaasti alkumäärittelyistä lopullisen tuotanto-ohjelman optimointiin. Meillä on runsaasti kokemusta I/O-kenttäväylistä, kehittyneemmistä kommunikointirajapinnoista, sekä robottien liittämisestä osaksi erilaisia tuotantojärjestelmiä. Robottisolun tuotantotehokkuus riippuu pitkälti sovellusohjelmien laadusta. Hyvin toteutetut ja käyttöönotetut sovellusohjelmat takaavat tuotantolaitteiston hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä on kattava ohjelmisto-osaaminen ja optimoimme tarvittaessa myös jo olemassa olevat robottiohjelmat parantamaan koko tuotantosolun tehokkuutta.

Search